Line
วัวชนออนไลน์
วันอาทิตย์

สัมภาษณ์ก่อนชน สนามกีฬาชนโคบ้านท่าหรั่ง (23 พ.ค. 66)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2023

สนามกีฬาชนโคบ้านท่าหรั่ง (23 พ.ค. 66)

คู่ที่3 แดงพิชัยยุทธ VS ดุกด้างสิงหราชไชโย(อ้ายวง)

คู่ที่ 4 นิลงามมหานที (น้ำหลาก) VS ลังสาดงามเพชรพยัคฆ์ก้าวหน้า (เก้าไร่)

คู่ที่ 5 โหนดลูกเทพพลังชัย (ลูกเทพ) VS ลังสาดยอดยุทธการ

คลิปสัมภาษณ์ก่อนชน ล่าสุด