Line
วัวชนออนไลน์
วันจันทร์

สัมภาษณ์ก่อนชน สนามกีฬาชนโคบ้านท่าหรั่ง (22 พ.ค. 66)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2023

สนามกีฬาชนโคบ้านท่าหรั่ง (22 พ.ค. 66)

คู่ที่1 แดงงามลูกรักศักดิ์ศิทธิ์(แรมโบ้จิ๋ว) VS นิลแซมเพชรเอกปัญญาวุฒิ

คู่ที่ 2  ดุกด้างนิรนาม

คู่ที่ 4 ขาวงามเพชรแดง (เสี่ยเพชร)

คู่ที่ 6 โหนดยอดเนรมิตรพิชิตชัย (ลูกปลาย)

คลิปสัมภาษณ์ก่อนชน ล่าสุด