Line
วัวชนออนไลน์
วันอังคาร

สัมภาษณ์ก่อนชน 27 กุมภาพันธ์ 2567 สนามชนโคพระแสง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024

สัมภาษณ์ก่อนชน 27 กุมภาพันธ์ 2567 สนามชนโคพระแสง

สัมภาษณ์ก่อนชน 27 กุมภาพันธ์ 2567 สนามชนโคพระแสง เปิดการแข่งขันชนโค  มีวัวชนที่เข้าร่วม 12 คู่ คู่เอกนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ชิงเงินรางวัล 7 หลัก ท่านที่ชื่นชอบวัวชน เข้ามารับชมความสมบูรณ์ ความพร้อมของวัวชนก่อนการแข่งขันได้ สหายวัวชน มีช่องสัญญานการถ่ายทอดสดให้รับชม แบบติดขอบสนาม พร้อมอัปเดตข่าวสารวัวชนที่รวดเร็วก่อนใคร ข้อมูลเหล่านี้ท่านสามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการแข่งขันได้ ดูวัวชนสด

คู่ที่ 4 โคแดงน้อยทักษิณเล็ก (แดงน้อย( vs โคดุกด้างเพชรสำเร็จ (ไม้ยาง)

คู่ที่ 5 โคขาวงามหมอนทอง (ท่าทอง)

คู่ที่ 6 โคนิลงามมังกรดำ (อ้ายสัตว์ดำ) vs โคลังสาดวาสนานำชัย (หัวระเบิด)

คู่ที่ 7 โคลังสาดแก้วสมุย vs โคดุกด้างพรเทวาฟ้าคำรณ (ควายเล)

คู่ที่ 9 โคดุกด้างยอดอาวุธ (ถุงทอง) vs โคลังสาด(ม้าเหล็ก)

แทงวัวชน เปิดราคาก่อนเว็บอื่น :: @WUACHON

คลิปวัวชนย้อนหลัง ล่าสุด