Line
วัวชนออนไลน์
วันอังคาร

สัมภาษณ์ก่อนชน 05 เมษายน 2567 สนามชนโคสิงหนคร

วันที่ 4 เมษายน 2024

สัมภาษณ์ก่อนชน 05 เมษายน 2567 สนามชนโคสิงหนคร

สัมภาษณ์ก่อนชน 05 เมษายน 2567 เราได้รวบรวมข้อมูลวัวชนแต่ละตัวของสนามชนโคสิงหนครมาให้สมาชิกได้รับชมก่อนการแข่งขัน โดยผ่านการสัมภาษณ์กับผู้เลี้ยงหรือเจ้าของค่ายโดยตรง ถึงความพร้อมก่อนชนว่าพร้อมมากน้อยเพียงใด ประวัติความเป็นมา ลีลาการชนของวัวแต่ละตัว และเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เหล่าสมาชิก ได้นำไป วิเคราะห์วัวชน หาความได้เปรียบเสียเปรียบของวัวชนแต่ละตัว ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารวัวชน หรือข้อมูลก่อนการแข่งขันได้ ใน เว็บวัวชนออนไลน์ ของเรา

สัมภาษณ์ก่อนชน คู่ที่ 2 ขาวเพชรใหม่ VS โหนดชัยชนะ (อ้ายอิคิว)

สัมภาษณ์ก่อนชน คู่ที่ 3 ลังสาดเหมราชน้อย

สัมภาษณ์ก่อนชน คู่ที่ 4 ดุกด้างเพชรมงคลชัยฟ้าวันใหม่ VS ดุกด้างเพชรอนาคินยอดนำชัย (ตาเพชร)

สัมภาษณ์ก่อนชน คู่ที่ 5 โหนดแซมน้องใหม่ VS โหนดอัศวินเทพอิทธิฤทธิ์ (อ้ายใจเย็น)

สัมภาษณ์ก่อนชน คู่ที่ 6 แดงงามราชสีห์บ้านดอน (เจ็ดชั้น)

สัมภาษณ์ก่อนชน คู่ที่ 7 ขาวเพชรอุทัยใจเย็น (ขาวผ่อง)

แทงวัวชน เปิดราคาวัวชนก่อนเว็บอื่น :: @WUACHON

คลิปสัมภาษณ์ก่อนชน ล่าสุด