Line
วัวชนออนไลน์
วันศุกร์

สัมภาษณ์ก่อนชน สนามกีฬาชนโคบ้านบางกล่ำ (18 พ.ค. 66)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2023

 

สนามกีฬาชนโคบ้านบางกล่ำ (18 พ.ค. 66)

https://www.youtube.com/watch?v=iycpC7paW2o&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=7RQ7R6LgvM8

https://www.youtube.com/watch?v=ipHYQqwEDyg

https://www.youtube.com/watch?v=3A3bNciIZ64

https://www.youtube.com/watch?v=qOhTgBx8z_Y

คู่ที่7 โหนดหลังขาวคู่บารมี (ดูไบ) VS ขาวพิชิตชัย 2

https://www.youtube.com/watch?v=MZBaCJuXpBo

คลิปสัมภาษณ์ก่อนชน ล่าสุด