Line
วัวชนออนไลน์
วันศุกร์

สรุปผลวัวชน 31 ตุลาคม 2566 สนามชนโคบ้านนาเดิม สนามชนโคบ้านหนองบัวใหญ่

วันที่ 31 ตุลาคม 2023

สรุปผลวัวชน วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สนามชนโคบ้านนาเดิม และ สนามชนโคบ้านหนองบัวใหญ่

สรุปผลวัวชน สนามชนโคบ้านหนองบัวใหญ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สรุปผลวัวชน สนามชนโคบ้านหนองบัวใหญ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

คู่ที่ 1 ดุกค้างฟ้าประทานเพชรตาเดียว (อ้ายบอด) แพ้ ขาวทองดี (อ้ายหูร้ายยางยวน) ใช้เวลาชน 2 นาที

คู่ที่ 2 ขาวหน้าเหี้ยมพยัคฆ์สิงห์ชาวเขา (สิงห์เหนือ) แพ้ โหนดลายพยัคฆ์ (แซมบี้) ใช้เวลาชน 2 นาที

คู่ที่ 3 โหนดแสงนำชัย (ไอ้สีพุธ) ชนะ ดุกด้างปานเพชรอัศวินใจสิงห์ (ไอ้สิงห์โต) ใช้เวลาชน 4 นาที

คู่ที่ 4 แดงงามสุริยา (ไอ้ติม) แพ้ ขาวงามเจ้าพระยาไชยานุภาพ (ลูกช้าง) ใช้เวลาชน 7 นาที

คู่ที่ 5 แดงราชาเทพสาม (ไอ้โจ้) แพ้ ชาวสิงห์พลังชัย (หัวโต) ใช้เวลาชน 19 นาที

คู่ที่ 6 โหนดงามชินบัญชร (ท่านจอมโหด) แพ้ แดงงามเพชรพระอุมา (สุดเทพ) ใช้เวลาชน 50 นาที

คู่ที่ 7 ดุกด้างลูกเทพทฤธิ์ (ไข่ดํา) แพ้ โหนดแซมรุ่งตะวัน (ลูกโหนดเพชรเกาะฐาน) ใช้เวลาชน 16 นาที

คู่ที่ 8 นิลแซมทีเด็ดเพชรพยัคฆ์ (เพชรนิล) ชนะ ลายสายัณต์ ใช้เวลาชน 2 นาที

คู่ที่ 9 ขาวงามพบรักเพชรบ้านส้อง (ไอ้ขาว) แพ้ แดงงามเพชรนําทรัพย์ (ลูกเพชร) ใช้เวลาชน 12 นาที

สรุปผลวัวชนวันนี้ สนามชนโคบ้านนาเดิม วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สรุปผลวัวชนวันนี้ สนามชนโคบ้านนาเดิม วันที่ 31 ตุลาคม 2566

คู่ที่ 1 โหนดเพชรชุนหาญ แพ้ โหนดยอดวิชาดาราชัย (เจ็ดยอด) ใช้เวลาชน 8 นาที

คู่ที่ 2 นิลอัศวินสิงห์นักล่า แพ้ ลังสาดอิทธิฤทธิ์ (ขุนแผน) ใช้เวลาชน 2 นาที

คู่ที่ 3 ดุกด้างเพชรเฉลิมชัย (ลูกหมี) แพ้ นิลงามทรัพย์ไพศาล (ทายาทมาประลอง) ใช้เวลาชน 13 นาที

คู่ที่ 4 ขาวงามยอดวิชาดาราเมืองศรีวิชัย (ไอ้ท็อป) ชนะ ดุกด้างอัศวินสิงห์นักล่าดาราเอก (ไอ้เฉื่อย) ใช้เวลาชน 48 นาที

คู่ที่ 5 โหนดเพชรพลังสิงห์ (พลอย) แพ้ โหนดงาม191 (ภาค8) ใช้เวลาชน 5 นาที

คู่ที่ 6 แดงแสนสิงห์สิงห์นักล่า (พะแพง) แพ้ โหนดขุนรามลูกสายัณฑ์ ใช้เวลาชน 54 นาที

คู่ที่ 7 ขาวงามราชสีห์แดนใต้ (ขาวเจ้าปัญหา) ชนะ โหนดเพชรมงคลชัย (ไข่นุ้ย) ใช้เวลาชน 28 นาที

คู่ที่ 8 โหนดท้องลายประกายเพชร แพ้ นิลลายงามบรรจงทรัพย์ (ไอ้ขวด) ใช้เวลาชน 4 นาที

เว็บวัวชนออนไลน์ :: สหายวัวชน

สนใจวางเดิมพันวัวชน เปิดราคาก่อนใคร :: @WUACHON

สรุปผลวัวชน ล่าสุด